Bestuur

Jos Haslinger (voorzitter)
Westpolderplein 30
2652 KV Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 010-5223340

Edward Kuijper (secretaris)
Ambachtshof 22
2291 DX Wateringen
Telefoon: 0174-298685
E-mail info@kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Jan van Nouhuys (penningmeester)
Mezenplein 18
2566 ZS Den Haag
Telefoon: 070-3643401

Nico Pols (bestuurslid)
Andrej Sacharovstraat 50
2332 AD Leiden
Telefoon: 071-5723456

Jakob Jager (bestuurslid)
De Savornin Lohmanlaan 88
2566 AR Den Haag
Telefoon: 070-3684283 

Gert-Jan van Middelkoop (bestuurslid)
Uitgeeststraat 18
2547 VG Den Haag
Telefoon: 06-41502450

Geerten van de Wetering (artistiek adviseur)
Vennemeerstraat 10
2334 DE Leiden
E-mail: info@geertenvandewetering.nl
Zie achtergrondinformatie.