Steun aan de Stichting

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is een actieve organisatie met een brede doelstelling. Voor de uitvoering van de pauzeconcerten, de orgelconcerten, de uitgave van CD's en de uitwerking van nieuwe plannen kan de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk uw hulp goed gebruiken.

Eenmalige gift 

U kunt de Stichting financieel steunen door een bijdrage over te maken op giro NL65 INGB 0000 6064 58 ten name van de penningmeester van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk.

Donateur worden

Ook het donateurschaRalph Meulenbroeksp van de Stichting behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard wordt u dan ook op de hoogte gehouden van alle activiteiten. De jaarlijkse bijdrage die hiervoor wordt verwacht bedraagt € 15,00. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis de Bach-CD.

Om u aan te melden als donateur kunt u gebruik maken van dit formulier. Als u liever geen persoonlijke informatie over het internet verstuurt, kunt u ook gebruik maken van de PDF-versie en deze uitprinten.

ANBI regeling

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk valt onder de zogeheten ANBI-regeling. Uw gift aan de stichting kunt u derhalve aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's (waaronder het Kunstcentrum) een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij verwachten zomer 2012 hierover meer duidelijkheid. Na goedkeuring van de maatregel hebben donateurs van culturele ANBI's recht op de extra giftenaftrek, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Er geldt een maximum van 5.000 euro om voor de extra aftrek in aanmerking te komen. De normale aftrek blijft boven deze grens wel van toepassing.
Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Jaarverslag

Voor het jaarverslag over het jaar 2016: klik hier