Programma woensdag 5 november 2008

Eveline Juten, zang/luit

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma O soete brandt van minne! Nederlandse liederen uit de Gouden Eeuw

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585 - 1618)
Liedt: De harde winter strengh
Stemme: O nacht! Jaloerse nacht, &c.
Liedt: Waer dat cleyne guytje blint
Stemme: Datmen een reys van drincken spraeck, &c.
Aen-spraeck van een ghetrouwde Vrouw, en een gevryde Vrijster 1)
Stem: Cupido geeft my raet om mijn liefs hart, &c.
Constantijn Huygens (1596 -1687)
Morte dolce
tekst: Giambattisto Marino
Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647)
Rosemont, hoordi speelen noch singen
Wijse: Aux plaisirs, aux délices bergeres, etc. 2)
Constantijn Huygens (1596-1687)
Serenata
(Serenade van Amintas onder het raam van zijn geliefde Phyllis. Amintas is wanhopig.)
Riposta dalla finestra 3)
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Voor-sangh: Ick sieje wel al gaeje snel
Stem: Hansje sneed dat kooren was. &c.
Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)
Wilhelmus van Nassauwen,
oude versie uit: Neder-landtsche Gedenck-Klanck 1626 /vliegend blad 1607
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Boeren Geselschap
Stemme: 't Waren twee Gebroeders stout, &c.
Drie verwijzingen naar het programma:
1) Een niet zo gelukkig getrouwde vrouw geeft huwelijksadvies.
2) Dit gedicht schreef Hooft in 1621 voor zijn eerste vrouw Christina van Erp. Laat zijn Rozemond gauw uit bed en naar buiten komen!
3) Er komt een antwoord vanuit het venster: Phyllis blijkt haar geliefde Amintas wel degelijk gehoord te hebben: een scheldkanonnade wordt zijn deel. Maar dan fluistert ze dat ze echt van hem houdt, alleen mogen haar ouders dat niet merken.

De teksten zijn beschikbaar in PDF-formaat.

Informatie over de uitvoerende(n)

Eveline Juten studeerde eerst luit bij Anthony Bailes aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, daarna klassieke zang bij Wieke van Wingerden te Amsterdam en bij Lavinia Bertotti en Claudine Ansermet in Italië. Tijdens de eerste jaren van haar muziekstudie werd haar belangstelling voor talen, historische literatuur en theater gewekt. Vervolgens studeerde zij oude muziek, literatuur, theatervaardigheden en diverse talen bij verschillende specialisten in het buitenland. Eveline maakt al vele jaren muziek en muziektheater in allerlei vormen en stijlen. Zij werkte als zangeres en luitiste met diverse ensembles (Camerata Trajectina, Sequentia Köln, Olim, Griftheater). In een aantal producties speelde zij ook acterende rollen. Momenteel werkt zij aan twee nieuwe programma's: ‘Petrarca in Musica' met liedteksten van Francesco Petrarca, op muziek gezet door componisten uit vele eeuwen, en een programma met muziek en brieven van Constantijn Huygens. Zie ook www.evelinejuten.nl.

Toelichting

Nederland was in de 17e eeuw beroemd om zijn schilderkunst. Wat de muziek betreft was het anders: Nederland had wel een bloeiend muziekleven maar er werd niet veel gecomponeerd. Maar er werd wel heel veel gezongen. Het waren niet de componisten maar (vaak bekende) dichters die liederen schreven. Al die liederen werden uitgegeven in bundels waarin geen muzieknoten stonden, maar een melodieverwijzing. De melodieën kende men meestal, dat waren populaire deuntjes uit Frankrijk of Engeland. De meeste van de liedbundels hadden een klein formaat zodat ze gemakkelijk konden worden meegenomen. Er waren goedkope en luxe-uitgaven, bestemd voor alle lagen van de bevolking, althans voor diegenen die konden lezen. In dit programma hoort u wat er in de zeventiende-eeuwse eeuw aan wereldlijke muziek in de huiskamers (of daarbuiten, als men een liedboekje bij zich had) gezongen werd. Er is extra aandacht voor drie dichters/liedschrijvers van uiteenlopende signatuur: Bredero, Hooft en Huygens die elkaar gekend hebben. Zij maken deel uit van de ‘Muiderkring': een groep mensen die toonaangevend was in het culturele leven van de zeventiende eeuw.

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.