Programma woensdag 6 juli 2011

Kees van Eersel, Kloetinge

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium et Fuga in A BWV 536
Louis Nicolas Clérambault (1676-1749)
Suite du deuxieme Ton
- Plein jeu
- Duo
- Trio
- Basse de Cromorne
- Flûtes
- Recit de Nazard
- Caprice sur les grands jeux
Gabriël Verschraegen (1919-1981)
Toccata ‘Te Deum'

Informatie over de uitvoerende(n)

Kees van Eersel (* 1944, Vlaardingen) ontving in de zestiger jaren een breed geschakeerde vakopleiding aan de conservatoria van Rotterdam (hoofdvak orgel - bij Piet van den Kerkhoff en George Stam- en piano, bijvakken koordirectie, compositie, zang en viool) en 75/76 Utrecht (Kerkmuziek -o.a. hymnologie, liturgiek, koordirectie en zang). In 1971 behaalde hij bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste onderscheiding. In 1974 werd hij benoemd als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, een post die hij bekleedde tot aan zijn pensionering augustus 2009. Tevens studeerde hij beiaard aan de Ned. Beiaardschool te Amersfoort. Eind jaren '80 werd hij beiaardier van Zierikzee en Veere, in deze laatste plaats is hij dat tot op heden. Kees van Eersel behaalde diverse prijzen en onderscheidingen op de internationale orgelconcoursen van Brugge, Arnhem, St. Albans, Innsbruck, Linz. Van zijn spel verschenen gr. platen, cd's en dvd's. In 1992 publiceerde hij een methode "Koraalimprovisatie". Tenslotte was hij tot deze zomer dirigent van het door hem in 1988 opgerichte Zeeuws Vocaal Ensemble waarvan in 2010 een cd verscheen met zijn kerkelijke koorcomposities.
www.freewebs.com/keesvaneersel
 


Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.