Programma woensdag 18 juli 2012

Karl Maureen, München: orgel

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Präludium und Fuge d-Moll BWV 539
- Partita: Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV Anhang 78
  Choral mit 6 Variationen
- Präludium C-Dur BWV 547,1
- Trio a-Moll BWV 529,2
- Fuge C-Dur BWV 547,2

Informatie over de uitvoerende(n)

Karl Maureen Karl Maureen studeerde orgel en kerkmuziek aan de muziekhogeschool te München. Orgelles kreeg hij daar van Karl Richter. Nadien vervolgde hij zijn onderricht bij Flor Peeters in België, Gaston Litaize in Frankrijk, Piet Kee in Nederland en Ferdinando Tagliavini in Italië. In Parijs onderging hij de invloed van Olivier Messiaen en wekte met hem samen.

Hij ging les geven aan de Leopold Mozartacademie in Augsburg. De vakken waren orgelspel en kerkmuziek. Later werd hij directeur van deze muziekhogeschool. Veel van zijn leerlingen bezetten nu belangrijke posities in de orgelwereld. Hij geeft zijn vaardigheden ook door via internationale cursussen en in z.g. "meesterklassen". Een andere functie, die hij bekleedt, is die van orgeladviseur van het aartsbisdom München.

Karl Maureen is als organist verbonden aan de Heilig Hartkerk te München.

Zijn repertoire is erg breed en gaat van de "oude meesters" tot de "eigentijdse componisten". De kunsten van het registreren en van het improviseren zijn door hem tot grote hoogte gebracht. Door zijn functie van kerkorganist is hij nauw verbonden met de liturgie. Hij nam deel aan festivals in Oostenrijk, Finland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en België en was als jurylid actief bij wedstrijden in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland.
Concerten voor orgel en orkest verwezenlijkte hij onder dirigenten als Rafaël Kubelik, Bruno Weil, Hans Stadlmair en Michaël Gielen.
Hij maakte zeer veel concertreizen en speelt bij voorkeur op instrumenten uit de zestiende tot de negentiende eeuw. Zijn uitgebreide repertoire is voor een belangrijk deel vastgelegd op CD's. Hij werkt vaak mee aan radio- opnames.

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.