Programma woensdag 15 augustus 2012

Eric Quist (orgel) Tholen

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Concerto in g-moll  BWV 975
- Drie koralen: Nun komm, der Heiden Heiland  BWV 659 - 660 - 661
- Trio super : Allein Gott in der Hoh sei Ehr BWV 664
- Praeludium und Fuge in a-moll  BWV 543

Informatie over de uitvoerende(n)

Eric Quist (1977) Eric Quist volgde orgellessen aan de Zeeuwse muziekschool. Onder leiding van Ko de Visser behaalde hij daar de diploma´s A en B. Hij zette zijn studie voort bij de plaatselijke organisten Bram Bout en Paul Heijboer. Laatstgenoemde bereidde Eric tevens voor op zijn studie aan het conservatorium. Op het Rotterdams Conservatorium was Bas de Vroome zijn hoofdvakdocent. Zowel de eerste als de tweede fase rondde hij cum laude af, met het gemiddelde cijfer 9,5. In 1998 behaalde Eric de eerste prijs tijdens het Internationale Orgelconcours voor conservatoriumstudenten te Leiden, in de categorie Barok. In 2006 nam Eric met succes deel aan het Internationaal Orgelconcours te Nijmegen. Zowel de eerste prijs als de publieksprijs werden hem toegekend.

Sinds 1994 is hij kerkorganist van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Tholen. Er verschenen drie cd´s van zijn hand: een cd van het Van Oeckelen-Steendam orgel in de Gereformeerde Gemeente in Tholen; een cd van het Hinsz orgel in de Bovenkerk te Kampen; daarnaast werkte hij mee aan een cd-opname van alle symfonieen van Vierne. Hij speelde voor deze opname de symfonieen twee en vier. Sinds 2006 maakt Eric deel uit van de muziekcommissie van de VOGG.

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.