Programma woensdag 1 mei 2013

Klaas Trapman (piano)

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma Ludus Tonalis van Paul Hindemith

Paul Hindemith (1895-1963)
fragment van Ludus Tonalis
- Fuga IV in A
- Interludium, Vivace
- Fuga V in E
- Interludium, Moderato
- Fuga VI in Es
- Interludium, Marcia
- Fuga VII in As
- Interludium, Molto largo
- Fuga VIII in D
- Interludium, Allegro molto
- Fuga IX in Bes
- Interludium, Molto tranquillo
- Fuga X in Des
- Interludium, Allegro pesante
- Fuga XI in B
- Interludium, Valse
- Fuga XII in Fis Ludus Tonalis van Paul Hindemith


Omstreeks zijn veertigstse levensjaar gaf Paul Hindemith (1895-1963) zich rekenschap van zijn esthetiek en trachtte zijn positie te bepalen te midden van zijn tijdgenoten. Dit zelfonderzoek moest ook leerlingen ten goede kunnen komen. Zijn overdenkingen resulteerden in het invloedrijke en nog actule boek "Unterweisung im Tonsatz" uit 1937. De cyclus "Ludus Tonalis" uit 1942 is onmiskenbaar verbonden met dit boek. Het bevat twaalf fuga's, verbonden door tussenspelen, voorafgegaan door een voorspel en besloten door een naspel. In dit werk beleeft men een breed scala van stemmingen en genres, zoals een mars, een pastorale of een wals. Hindemith's vertrouwdheid met de middeleeuwen komt eveneens tot uitdrukking in sommige formele aspecten. De Ludus Tonalis is, net als veel werken van Bach, zowel een studiewerk voor compositie en klavierspel, als zelf een voorbeeldige meesterproeve daarvan. Hindemith wilde graag iets geven aan zijn tijdgenoten. Hij vond het onjuist om in een ivoren toren te scheppen, in de hoop ooit verstaan te worden. De kunstenaar heeft een maatschappelijke taak, nu, in het heden. Dit uiterst helder geschreven werk is voor de luisteraar goed te volgen en te verstaan.

Tenslotte: laten wij vooral getuige willen zijn van een spel, een spel van tonen.

 

Informatie over de uitvoerende(n)

Klaas Trapman studeerde piano, orgel en theorie der muziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij is er nu docent voor theorie en piano, dit laatste alleen voor studenten Compositie. Hij heeft van kindsbeen af een neiging om verwaarloosde of vergeten compositie te presenteren. 

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.