Programma woensdag 17 juni 2015

The Early Byrds Consort:Gerrieke van Dam (blokfluit), Tim Veldman (blokfluit), Teun Wisse (blokfluit)

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma Ile Fantazies de Joskin

Hayne von Ghizeghem (c.1445-1497)
De tous biens plaine (Laborde Chansonnier)


Josquin
De tous biens plaine (Petrucci: Harmonice Musices
Odhecaton Canti A, Venetië, 1501)


Alexander Agricola (1445/1446 - 1506
De tous biens plaine (Petrucci, Harmonice Musices
Odhecaton Canti C, 1503)


Johannes Ghiselin Verbonnet
(fl.1491-1507)
De tous biens playne (Petrucci, Harmonice Musices
Odhecaton Canti B, 1501)


Josquin

Ile fantazies de Joskin (Rome, Biblioteca
Casanatense, Ms. 2856)


Heinrich Isaac
(c.1450 - 1517)
Der Hund (Trium vocum carmina, Nürnberg
Formschneider, 1538)

Anonymus
O Venus bant (melody: Een schoon liedekens-boeck, Antwerpen,1544 and text: Amsterdam, UvA, UB I A 24)


Josquin
O Venus bant (Petrucci: Harmonice Musices
dhecaton Canti A, Venetië, 1501)


Agricola
O Venus bant I (Florence, Biblioteca Nazionale
Centrale, MS Banco Rari 229)


Isaac
O Venus bant (DTÖ no. 31)


Ghiselin-Verbonnet
La Alfonsina (Petrucci: Harmonice Musices
Odhecaton Canti A, 1501)


Johannes Martini
(c.1440 - 1497/1498):
La Martinella (Rome, Biblioteca Casanatense, Ms. 2856)


Heinrich Isaac
La Martinella (DTÖ no. 24)


Josquin
Ce pauvre mendiant/Pauper sum ego (NJE 27.5)

Informatie over de uitvoerende(n)

The Early Byrds, een blokfluitconsort dat is opgericht in 2010 aan het Utrechts Conservatorium, heeft zich toegelegd op instrumentaal en vocaal repertoire met de nadruk op zestiende-eeuwse muziek.
De leden van dit blokfluitconsort, Gerrieke van Dam, Teun Wisse en Tim Veldman, zijn gecoacht door Heiko ter Schegget, die tevens de bouwer is van de instrumenten waarop zij spelen. Ze hebben masterclasses gevolgd bij musici als Conrad Steinmann, Pedro Sousa Silva and Marion Verbruggen. The Early Byrds treden sinds 2012 jaarlijks op in het kader van het Oude Muziek Festival te Utrecht en werden in 2014 uitgenodigd in Bulgarije waar ze te gast waren bij de Nationale Bulgaarse Radio.
Met hun optredens brengen The Early Byrds de polyfonie van de Renaissance tot leven door zo dicht mogelijk bij de historische uitvoeringspraktijk te komen. Zo spelen ze op kopieën van instrumenten uit die tijd, lezen ze de muziek uit oude handschriften en vroege edities en passen ze historische methodes toe zoals solmisatie, memorisatie en diminutie. Voor meer informatie over The Early Byrds kunt u de website bezoeken: www.earlybyrdsconsort.com
Over het progamma: Ile Fantazies de Joskin
In Italië, het land dat de culturele opleving van de Renaissance tot leven bracht, waren Vlaamse musici ontzettend populair. Adellijke rivalen probeerden de meest bekende zangers, die vaak ook uitmuntende componisten waren, aan hun hof te verbinden. Van alle sterren straalde die van Josquin boven alle andere uit.
Josquin zong en componeerde in vele verschillende steden, waar hij zijn landgenoten tegenkwam die in een ver buitenland zijn collega's werden. Twee van de meest fanatieke patronen van de muziek aan het eind van de vijftiende eeuw waren Galeazzo Maria Sforza te Milaan en Ercole I d'Este te Ferrara. De kapel van het Milanese hof kon zich niet alleen beroemen op de aanwezigheid van Josquin, maar telde onder haar leden ook de virtuoze Alexander Agricola en Johannes Martini, hoewel de laatste ook een vaste aanstelling had in Ferrara. Josquin kwam in Ferrara terecht doordat zijn levenslange beschermheer, kardinaal Ascanio Sforza, Ercole d'Este wees op zijn getalenteerde protégé, Josquin "d'Ascanio." Voordat hij in Ferrara aan de slag kon kwam Josquin in een muzikaal duel terecht met Heinrich Isaac. Ercole koos uiteindelijk voor Josquin, hoewel die een veel hoger salaris vroeg en bovendien de reputatie had te schrijven wanneer hij er zin in had en niet wanneer hem werd opgedragen een stuk te componeren.
Te Ferrara werkte hij samen met Johannes Ghiselin-Verbonnet, die bijna net zo beroemd was als hij en die met Agricola samen Italië en Frankrijk had rondgereisd om muzikaal talent te recruteren. Vanwege een uitbraak van de pest, in 1503, bleef Josquin niet lang in Ferrara. Hij had zich juist op tijd uit de voeten gemaakt, want zijn onfortuinlijke opvolger Jacob Obrecht stierf nog geen twee jaar later aan de ziekte.

Gerrieke van Dam  started to play the recorder with Magda de Jong. Since 2008 she studies with Heiko ter Schegget at the Utrechts Conservatorium. Gerrieke follows baroque-cello lessons with Elske Tinbergen. With both instruments she is participating in various ensembles, including Begeleidingsorkest Ars Musica and Ensemble Filomusica. She attended masterclasses with a.o. Kees Boeke, Bert Honig, Dorothea Winter and Conrad Steinmann.

 

 

 

Tim Veldman  started to play the recorder at the age of six. When he was thirteen he began playing piano. Since 2007 he studies recorder at the Utrecht Conservatory with Heiko ter Schegget. In the same year he took piano lessons from Nata Tsvereli at the Prins Claus Conservatory in Groningen and between 2009 and 2011 he studied piano with Paolo Giacometti in Utrecht. In 2012 he started his harpsichord studies with Siebe Henstra. Tim participated in various competitions, such as the SONBU (2006, semi-finalist), the Prinses Christina Concours and the piano competion of Damwoude (honourable mention), among others. He followed master classes with Bert Honig, Valentina Berman, Kees Boeke, António Carrilho, Dorothea Winter, Conrad Steinmann and Pedro Sousa Silva. Apart from being a recorder, piano and harpsichord player, Tim is also a composer; in 2011 his sonata for three alto recorders was published by Musica Repartita. 

Teun Wisse  is a student of Heiko ter Schegget at Conservatorium Utrecht. Before that he studied for two years with the AMT Young Talent Class, led by Erika Waardenburg. He received masterclasses from Marion Verbruggen, Dorothea Winter, Conrad Steinmann and Pedro Sousa Silva. In addition to his recorder playing Teun also studies oboe with Frank de Bruine and Musicology at Utrecht University.
Teun regularly gives concerts and was a price winner in competitions as Prinses Christina Concours and Stichting Jong Muziek Talent Nederland, where he was awarded the prize for best interpretation of a contemporary piece. In 2012 he received the second price in the finals of the International Recorder Competition Niedersachsen.
Teun plays the recorder because, for him, the basis of music is singing and no other instrument is so close to the human voice. 

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.