Programma woensdag 31 augustus 2005

Jan J. van den Berg (Delft), orgel

  • Aanvangstijd: 12:45 uur
  • Locatie: Kloosterkerk

Programma 

Adr. C. Schuurman
Fantasie over Geest des Heren, kom van boven

Joh. Seb. Bach
Preludium en Fuga in G gr. t.

Joh. Seb. Bach
Koraalbewerking: Liebster Jesu, wir sind hier

A. Rowley
Benedictus in E gr. t.

Max Reger
Consolation in E gr. t

Jan J. van den Berg
- Meditatie over:Zegen ons Algoede 
- Toccata en Canon over Ps. 147

Informatie over de uitvoerende(n)

Jan J. van den Berg werd 31 augustus 1929 te Amersfoort geboren. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van zijn vader, die ruim 20 jaar organist van de Lutherse Kerk te Amersfoort is geweest. In 1943 kreeg hij les van Adriaan C. Schuurman, die in dat jaar tot organist van de St. Joriskerk was benoemd. In 1947 zette Van den Berg zijn orgelstudie voort aan het Amsterdams Conservatorium onder wijlen Dr. Anton van der Horst, waarna hij in 1952 het diploma behaalde. Intussen was zijn loopbaan als kerkorganist reeds begonnen. In 1945 werd hij benoemd tot organist van de Geref. Kerk te Arnersfoort, in 1946 in de Emmakerk te Soestdijk en in 1953 in de Nieuwe Kerk te Delft.
De periode van deze kerkorganist wordt door twee punten gemarkeerd: de concerten en de composities. Velen hebben door middel van concerten in het hele land met de bekwaamheden van Jan J. van den Berg kunnen kennis maken. Voor hemzelf betekenen concerten steeds hoogtepunten in zijn muzikale leven, die hem met vreugde achter de klavieren doen plaatsnemen om zijn programma te vertolken en over te dragen aan zijn publiek op de hem eigen stipte wijze. Het zijn van kerkorganist wordt in die concerten niet verloochend. Steeds zullen op zijn programma's koraalbewerkingen voorkomen, waarin op muzikale wijze de woordverkondiging geschiedt. In 1949 hield hij zijn eerste soloconcert in de St. Joriskerk te Amersfoort. Voor die tijd trad hij veel op samen met zijn leermeester Schuurman. In de loop der jaren heeft hij talrijke concerten. gegeven, o.a. voor de N.C.R.V. In Delft is zijn jaarlijkse Bach-herdenking een begrip geworden.
In 1946 begon hij te componeren. Al zijn composities zijn op het kerklied gebaseerd. Invloeden van Schuurman zowel in constructieve als in inspiratieve zin treden hierin naar voren. Niettemin valt er in de werken van Van den Berg een eigen stijl te herkennen. Zij kenmerkt zich door konsekwentie met een mystieke inslag.
Van den Berg laat niet na zijn stempel te drukken op zijn leerlingen. Een eerste vereiste voor de niet beroepskerkorganist vindt hij het behalen van het getuigschrift voor kerkelijk orgelspel van de Ned. Organisten Vereniging. Als examinator in de commissie van de NOV heeft hij reeds vele aankomende organisten getoetst ten dienste van de kerk. Jan J. van den Berg is bij uitstek een kerkorganist en concertorganist!

Dit programma is ook in PDF-formaat beschikbaar.