Disclaimer en colofon

Disclaimer

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk besteedt veel aandacht en zorg aan de website. Desondanks aanvaardt de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is niet geoorloofd.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt verzonden als attendering voor de concerten en bij nieuws van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk. Het kan voorkomen dat de e-mail door uw provider of door uw e-mailprogramma als spam wordt aangemerkt. De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk kan derhalve niet garanderen dat de nieuwsbrief ook daadwerkelijk aankomt.

Ontwerp en realisatie

De website van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is ontworpen en gerealiseerd door Cubique Den Haag. Vragen of opmerkingen over de werking van deze website kunnen worden gericht aan info@cubique.nl