Steun aan de Stichting

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is een actieve organisatie met een brede doelstelling. Voor de uitvoering van de pauzeconcerten, de orgelconcerten, de uitgave van CD's en de uitwerking van nieuwe plannen kan de stichting uw hulp goed gebruiken.

Eenmalige gift 

U kunt de stichting financieel steunen door een bijdrage over te maken op
giro NL65 INGB 0000 6064 58 ten name van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk.
U kunt ook online betalen via deze BETAALLINK. of scan de QR code:

bijdrage concerten Kunstcentrum Kloosterkerk.png

Donateur worden

Ook het donateurschap van de stichting behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard wordt u dan ook op de hoogte gehouden van alle activiteiten. De jaarlijkse bijdrage die hiervoor wordt verwacht bedraagt € 25,00. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis de Bach-CD.

Om u aan te melden als donateur kunt u gebruik maken van dit formulier. Als u liever geen persoonlijke informatie over het internet verstuurt, kunt u ook gebruik maken van de PDF-versie en deze uitprinten.

ANBI regeling

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk valt onder de zogeheten ANBI-regeling. Uw gift aan de stichting kunt u derhalve aftrekken van uw inkomen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Tevens geldt voor donateurs van culturele ANBI's (waaronder het Kunstcentrum) een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Belastingdienst. Klik hier voor de ANBI-gegevens van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk .

Jaarverslag

Voor het jaarverslag over het jaar 2022: klik hier.