Bestuur

  • Arjan van Nijnatten (voorzitter)
  • John de Goede (bestuurslid)
  • Jan van Nouhuys (penningmeester)
  • Ronald van Bochove (secretaris)
  • Jakob Jager (bestuurslid)
  • Geerten van de Wetering (artistiek adviseur)
    Zie achtergrondinformatie.