Over de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is opgericht in 1985. Het bestuur gevormd door vijf leden: de functie van voorzitter is momenteel vacant maar wordt waargenomen door John de Goede, Ronald van Bochove is als secretaris aangesteld, Jan van Nouhuys neemt als penningmeester de financiën voor zijn rekening. Geerten van de Wetering, de vaste organist van de Kloosterkerk, fungeert als artistiek adviseur. Het bestuur wordt gecompleteerd door Jakob Jager. De contactinformatie van de bestuursleden vindt u hier.

Doelstelling

Rubato AppassionatoDe Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk organiseert en stimuleert activiteiten die betrekking hebben op de kunst, in het bijzonder op het gebied van muziek. De sfeervolle en monumentale Kloosterkerk vormt voor deze activiteiten het centrale podium en historisch decor. De pauzeconcerten nemen een belangrijke plaats in binnen het werk van de Stichting. In de programmering daarvan wordt gestreefd naar een gevarieerd muziekaanbod van hoge kwaliteit, waarbij vaak getalenteerde, veelal jonge musici optreden

Steun de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

Indien u bovenstaand doel financieel wilt steunen is dit mogelijk door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 6064 58 ten name van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk te 's Gravenhage. U kunt ook online betalen via deze link. Ook kunt u zich opgeven als donateur: klik hier. Bij voorbaat dank daarvoor!

Sponsors en geldverstrekkers

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag, Zabawas, het Prins Bernard Cultuurfond, donateurs en andere particuliere giften.zabawas-logo.pnglogo gemeente den haag.jpglogo pbcf.jpg

 

Statuten

De statuten van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk zijn ook te vinden op deze website: klik hier.

Jaarverslag

Voor het jaarverslag over het jaar 2022: klik hier.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk (SKK) een toelichting op de wijze  waarop zij,  SKK,  persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

SKK respecteert de privacy van de degenen die gegevens hun persoon betreffende aan SKK bekend maken.   SKK houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

SKK slaat de gegevens op die noodzakelijk zijn om de digitale nieuwsbrief aan geïnteresseerden te kunnen doen toekomen, die noodzakelijk zijn om donateurs te kunnen informeren en die noodzakelijk zijn om bestellingen van CD’s door geïnteresseerde afnemers te kunnen behandelen.

Het betreft hier gegevens die door de betrokkenen zelf aan SKK zijn bekend gemaakt, zoals e-mailadres, tenaamstelling , en in geval van donateurs en bestellers van CD’s  woonplaats , woonadres en eventueel telefoonnummer.   

Voor het maken van de concertagenda op de website van SKK is het gebruikelijk om, naast het concertprogramma, ook een korte persoonsbeschrijving of biografie van de concertgever(s) te vermelden. Deze Biografie wordt door de concertgever zelf aangeleverd of vanaf zijn/haar website gekopieerd.  Bij de biografie worden niet het e-mailadres of het woonadres vermeld.

SKK verkoopt niet aan derden de aan haar bekend gemaakte persoonsgegevens. 

Door de nieuwsbriefabonnee opgegeven e-mailadres en tenaamstelling worden automatisch opgeslagen in het Content Management Systeem (CMS) van de SKK-website.  Er bestaat de mogelijkheid om zichzelf af te melden voor deze nieuwsbrief via de “Verstuur” button op de hoofdpagina onder het kopje Nieuwsbrief.  Het e-mail adres wordt dan automatisch verwijderd uit het systeem.

De persoonsbeschrijvingen die worden gebruikt voor de concertagenda worden eveneens opgeslagen in het CMS van de SKK-website.  Tevens zijn ze als tekstbestand opgenomen in een register op de goed beveiligde computer van de Artistiek Adviseur van SKK.  

De persoonsgegevens van de donateurs zijn opgeslagen in een lijst op de goed beveiligde computer van de penningmeester van SKK.

De website van SKK is door Cubique Webcreations gebouwd en wordt door dit bedrijf onderhouden.  Bij YourHosting is de domeinnaam geregistreerd.  Bij beide bedrijven worden gegevens in het kader van de AVG zorgvuldig beschermd.

Persoonlijke informatie en persoonsgegevens blijven binnen SKK zolang bewaard als noodzakelijk is voor een actieve informatie van nieuwsbriefabonnees en van bezoekers van de concerten , en voor informatie en behandeling van transacties met donateurs en afnemers van CD’s.