Kloosterkerk

De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is -zoals de naam al aangeeft- nauw verbonden aan de Kloosterkerk. De kerk huisvest een actieve gemeente die veel activiteiten organiseert voor leden en andere belangstellenden. De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk is het uitvoerend orgaan van de Kloosterkerk voor de pauze- en orgelconcerten. Onderstaand treft u een tweetal links naar pagina's met meer informatie.

De pagina over de geschiedenis
De pagina over de orgels