Eerstvolgende concert

"Gouden Eeuw" concert: Ensemble Corona en Vocaal Ensemble Larynx: "Sancta Susanna"

  • Datum: woensdag 18 december 2019
  • Aanvangsttijd: 12:45
  • Locatie: Kloosterkerk
Lees verder »

Laatste Gouden Eeuw concert 18 december

larynx.jpeg

Omdat het concert in het kader van het Rembrandtjaar is, wordt de preview van "Sancta Susanna" aangevuld met muziek uit de tijd van Rembrandt: liederen van Huygens, een fasusanna_rembrandt.jpgntasie uit 't Uitnement Kabinet, een stuk van Sweelinck en natuurlijk ook het beroemde "Susanne ung jour" van Lassus – al is dat niet uit de tijd van Rembrandt...
Links Vocaal Ensemble Larynx; rechts afbeelding "Susanna en de ouderlingen" van Rembrandt.

Welkom

Met de organisatie van pauzeconcerten en orgelconcerten vervult de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk een belangrijke culturele functie binnen de activiteiten van de Kloosterkerk. De monumentale kerk, die al decennia lang een innige band heeft met klassieke muziek, is het centrale podium voor de concerten.

In de programmering wordt veel ruimte geboden aan jonge musici en wordt gestreefd naar een gevarieerd muziekaanbod van hoge kwaliteit. De pauzeconcerten mogen zich, mede door de vrije toegang, in een toenemende belangstelling verheugen.


facebook.png twitter.png