ANBI-gegevens Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

Naam
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

KvK en RSIN-nummer
KvK: 41153766
RSIN: 805773484

Contactgegevens
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
p/a Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
E-mail: info@kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Doelstelling
De Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk organiseert activiteiten (met name op het gebied van muziek) in de Kloosterkerk in Den Haag.

Beleidsplan
Het bestuur werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan.

Bestuurders
Arjan van Nijnatten (voorzitter)
Jan van Nouhuys (penningmeester)
Ronald van Bochove (secretaris)
Zie ook de pagina met informatie over het gehele bestuur.

Beloning
Er wordt aan de bestuurders geen beloning toegekend.

Jaarverslag en verantwoording
Het jaarverslag 2022, inclusief de financiëke verantwoording, is hier (in PDF-formaat) te downloaden.